Bedelli Askerlik Yoklamasında Askere Elverişli Değildir Raporu Alanlar 

 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre bir kişinin askere alınabilmesi için tam sağlıklı olması şarttır. Gerek Bedelli Askerlikte gerek Dövizli Askerlikte gerek uzun dönem askerlikte (12 ay er) gerek kısa dönem askerlikte (6 ay er)bir kişinin kışlaya gidip askerlik yapabilmesi için tam anlamıyla sağlıklı olması şarttır. Bir kişinin askerlik yapmaya elverişli olup olmadığına Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre karar verilmektedir. Bu yazımda sizlere bedelli askerlik başvurusu yaptıktan yoklama ve muayene işlemleri sırasında sağlık nedeniyle “askere elverişli değildir” raporu verilmesi durumunda ne olur onu anlatacağım.

 

Bedelli Askerlik Yoklaması Sırasında Muaf Raporu Alanlar Bedelli Askerlikten Faydalanabilir mi?

Sonda diyeceğimi başta diyeyim. Bedelli askerlik başvurusu bulunan yükümlerden Kanun yürürlüğe girdikten sonra (3 Ağustos 2018) yükümlülüklerini tamamlamadan hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir.” raporu verilenler bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılarak talepleri halinde ödemelerini geri alabilirler.

 


Bedelli askerlik kanununda “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.“ifadesi yer almaktadır. Gelin birlikte bu hükmü değerlendirelim. Mevzuat diyor ki mevzuat hükmü yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik muaf raporu alanlar istemeleri halinde ve 15.000 TL parayı ödemek şartı ile 21 gün temel askerlik eğitimini de yapmadan bedelli askerlikten faydalanabilir. Kısaca diyor ki; daha önce muaf raporu alanlar 15 000 TL para ödediği zaman terhis belgeleri değiştirilir. Terhis belgesinde “sağlık sebebiyle askerlikten muaf olmuştur” yerine “bedelli askerlik yapmıştır” ifadesi yazılacak denilmektedir. Daha önce sağlık sebebiyle askerlikten muaf olanlar 21 gün temel askerlik de yapmayacaktır.

 

Burada kritik ifade “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle askerlik muaf raporu alanlar” ifadesidir. Çünkü bu ifade ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra muaf raporu alanların bedelli askerlikten faydalanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu ifade bir çok kişinin bedelli askerlik işlemlerini ciddi anlamda etkileyecektir.

 

3 Ağustos 2018 Öncesinde Muaf Raporu Alanlar Bedelli Askerlikten Faydalanabilir

Diyelim ki sizin gözleriniz askerlik yapmaya uygun değil ve bu kanun çıkmadan önce muaf raporu aldınız. Siz 15 000 TL ödeyerek ve bedelli askerlik başvurusu yaparak bedelli askerlikten faydalanabiliyorsunuz. 21 Günlük temel askerlik hizmetinden de muaf oluyorsunuz. Sizin terhis belgenizde ise “sağlık sebebiyle askerlikten muaf olmuştur” yerine “bedelli askerlik yapmıştır” ifadesi yazıyor bedelli askerlik işlemleriniz tamamlanınca.

 

3 Ağustos 2018 Sonrasında Muaf Raporu Alanlar Bedelli Askerlikten Faydalanamaz

Diyelim ki sizin kalbinizde ciddi sağlık sorunu var ve bu sağlık sorunu Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre sizin tam sağlıklı olmadığınızı gösteriyor. Ve siz de henüz askerlik muayenesi yaptırmadınız ve bedelli askerlik başvurusu yapmadınız ve daha önce muaf raporu da almadınız. Bu durumda siz bedelli askerlik başvurusu yapacaksınız. Bedelli askerlik işlemleri sonrasında ve askere alım yapılmadan önce sizi muayene edecekler. Bu muayene yapılmadan sizi askere alamazlar. Çünkü muayene sonunda size sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda size ya “askerlik yapmaya uygundur” diyecekler ya da “askerlik yapamaz. askerlikten muaftır” diyecekler. Size eğer “sağlık durumu tam sağlıklı değildir. Askerlik hizmetinden muaftır” yazarlarsa bu durumda siz askerlikten muaf olacaksınız.  Fakat size verilen askerlik muaf raporu (çürük raporu) 3 Ağustos 2018 tarihinden sonra düzenlendiği için bu defa siz bedelli askerlikten faydalanamazsınız. Çünkü bedelli askerlik kanununda “…bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar bedelli askerlik kanunundan faydalanabilir…” denilmektedir.

 

Bedelli Askerlik Yoklaması Esnasında Muaf Raporu Alanlara Para İadesi Yapılır mı?

Bedelli askerlik başvurusu yapıp, parasını yatıran ve yoklama ve muayene işlemleri esnasında askere elverişli olmadığına ve askerlik hizmetinden muaf olduğuna dair karar verilenlere kişinin talebine istinaden para iadesi yapılmaktadır. Eğer bedelli askerlik için para yatırdınız, sonrasında sağlık sebebiyle askere elverişli olmadığınıza karar verildi. Bu durumda size verilen “askere elverişli değildir” raporunu ek tutarak bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçede muaf raporu aldığınızı, tarafınıza para iadesi yapılması gerektiğini belirtiyorsunuz. Akabinde hesabınıza bedelli askerlik için ödediğiniz para geri yatıyor…