Bedelli Askerlik Görevini Yapanlar, Kaç Gün İçinde Göreve Dönüş İçin Başvurmak Zorundadır?

Bedelli askerliğe dair Kanun, 26/7/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 3 aylık başvuru süresi sonrasında, başvurular sona ermiştir.


 

Kanun metninde, bedelli askerliğe başvuranların izinli sayılmasına yönelik olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar."

 

Bu hüküm, bedelli askerliğe başvuranlar nasıl izinli sayılacaklarına ilişkindir. Ancak bu hükmün olmasına gerek yoktu zira personel kanunlarında askere gidenlerin nasıl izinli sayılacağına dair hükümler alıyordu. Fakat zararı yok, tekrar bir hüküm olmuş oldu.

 

Peki, bedelli askerlikten dönenler nasıl kamu görevine başlayacak? Ne zamana kadar başvuru hakları var?

 

657 sayılı Kanunun 83. maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

 

"Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar."

 

4/B sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda ise şu düzenleme yer almaktadır:

 

".... askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler"

 

DEĞERLENDİRME

 

Her iki mevzuatta da görüleceği üzere, bedelli askerlik sonrasında göreve dönüşe ilişkin özel ayrıksı bir düzenleme yer almamıştır. Normal askerliğini yapanlara hangi hüküm uygulanıyorsa, bedelli askerliğini yapanlara da aynı hüküm uygulanacaktır.

 

Bu bağlamda, bedelli askerlik sonrasında, ilgilinin kamu kurumuna atanmak için, tercih tarihinden itibaren 30 günlük süresi bulunmaktadır. Bu başvurusu sonrasında da, kamu kurumunun 30 gün içinde kişiyi göreve başlatması gerekmektedir.